Đáp án Heo Đi Học ngày 7/12/2022 chính xác nhất

Xem nhanh đáp án chính xác ngày 07/12/2022

  • Câu 1-C
  • Câu 2-C
  • Câu 3-B

đáp án heo đi học momo hôm nay 7/12/2022

Câu hỏi 1: Khi nhân 1000 số tự nhiên nhỏ nhất lại với nhau, ta được kết quả là bao nhiêu?

A. 1000

B. Mốt số rất lớn

C. 0

Đáp án đúng: C. 0

Giải thích:

1000 số tự nhiên nhỏ nhất có bao gồm số 0. Khi nhân bất kỳ số nào với 0 cũng được kết quả là 0.

Câu hỏi 2: Loài chim nào có khả năng bay giật lùi?

A. Chim sẻ

B. Chim bồ câu

C. Chim ruồi

Đáp án đúng: C. Chim ruồi

Giải thích:

Đây là một trong số các loài chim có kích thước cơ thể nhỏ nhất, tuy nhiên chúng lại sở hữu kỹ thuật bay có một không hai – bay giật lùi. Chim ruồi có khả năng vỗ cánh cực nhanh, khoảng 70-80 lần/giây.

Câu hỏi  3: Phần nhạc của 1 bài quốc ca được gọi là gì?

A. Quốc giai

B. Quốc thiều

C. Quốc âm

Đáp án đúng: B. Quốc thiều

Giải thích:

Quốc thiều là phần nhạc của bài quốc ca, hay có thể hiểu là một bài quốc ca không có lời. Quốc thiều thường được sử dụng để mở đầu các buổi lễ của cơ quan nhà nước; lễ kéo cờ ở các công sở, trường học,…

Đánh giá bài viết