Đáp án Heo Đi Học ngày 6/12/2022 sớm nhất

Xem nhanh đáp án chính xác ngày 06/12/2022

  • Câu 1-C
  • Câu 2-C
  • Câu 3-C

Đáp án Heo Đi Học ngày 06/12

Câu hỏi 1: “Chu sa” là khoáng vật có thành phần chủ yếu chứa kim loại nào?

A. Bạc

B. Chì

C. Thủy ngân

Đáp án: C. Thủy ngân

Giải thích: Chu sa (hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa) là một loại khoáng vật chủ yếu có màu đỏ trong tự nhiên. Thành phần chính của khoáng vật này là hợp chất Sulfide Thủy Ngân (HgS).

Câu hỏi 2: Giun đất hô hấp chủ yếu qua cơ quan nào?

A. Phổi

B. Mang

C. Da

Đáp án: C. Da

Giải thích: Giun đất hô hấp bằng cách khuếch tán không khí qua da. Dưới lớp da của giun đất là mạng lưới mao mạch dày đặt, giúp thực hiện quá trình trao đổi khí. Để quá trình trao đổi khí được diện ra thuận lợi, giun đất luôn giữ cho lớp da của mình ẩm ướt.

Câu hỏi 3: Trong 11 quốc gia ở Đông Nam Á, quốc gia nào chưa phải là một thành viên của ASEAN?

A. Lào

B. Campuchia

C. Đông Timor

Đáp án: C. Đông Timor

Giải thích: Tháng 3/2011, Đông Timor nộp đơn xin gia nhập ASEAN, nhưng đơn xin gia nhập của nước này vẫn đang trong quá trình xem xét. Năm 2015, sau Papua New Guinea, Đông Timor quốc gia thứ hai trở thành quốc gia quan sát viên của ASEAN.

Đánh giá bài viết