Đáp án Heo Đi Học ngày 9/12/2022 mới nhất

Xem nhanh đáp án chính xác ngày 09/12/2022:

  • Câu 1-C
  • Câu 2-C
  • Câu 3-C

đáp án heo đi học hôm nay ngày 9/12/2022

Câu hỏi 1: Thủ đô của đất nước Mông Cổ có tên là gì?

A. Dhaka

B. Kathmandu

C. Ulaanbaatar

Đáp án đúng: C. Ulaanbaatar

Giải thích: Đây là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Mông Cổ. Ulaanbaatar là trung tâm văn hoá, kinh tế và tài chính của toàn bộ đất nước Mông Cổ. Cái tên “Ulaanbaatar” có thành phố này có nghĩa là “Dũng sĩ Đỏ”

Câu hỏi 2: Tìm số tiếp theo trong dãy sau: 55, 64, 73, 82, …

A. 93

B. 74

C. 91

Đáp án đúng: C. 91

Quy luật: Theo chiều từ trái sang phải, các chữ số hàng chục sẽ tăng dần lên 1 đơn vị, các chữ số hàng đơn vị sẽ giảm dần xuống 1 đơn vị.

Câu hỏi 3: Một hình vuông to hay một hình chữ nhật nhỏ có nhiều cạnh hơn?

A. Hình vuông to

B. Hình chữ nhật nhỏ

C. Hai hình có số cạnh bằng nhau

Đáp án đúng: C. Hai hình có số cạnh bằng nhau

Giải thích: Dù kích thước có chênh lệch như thế nào, tất cả các hình vuông và hình chữ nhật đều luôn có 4 cạnh.

Đánh giá bài viết