Đáp án Heo Đi Học ngày 11/12/2022 sớm nhất

Xem nhanh đáp án chính xác ngày 11/12/2022

  • Câu 1-C
  • Câu 2-B
  • Câu 3-C

Đáp án heo đi học hôm nay 11/12/2022

Câu hỏi 1: “Nhất canh […], nhị canh […], tam canh […]”

A. Nước, phân, cần

B. Thì, thục, tật

C. Trì, viên, điền

Đáp án đúng: C. trì, viên, điền

Giải thích: Câu tục ngữ đó có nghĩa là: Thứ nhất là làm ao, thứ hai làm vườn, thứ ba làm ruộng. Kinh nghiệm mà câu tục ngữ này thể hiện giúp người nông dân lựa chọn được mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện và khai thác tốt điều kiện tự nhiên.

Câu hỏi 2: “Một kho vàng không bằng một […] chữ”

A. Sổ

B. Nang

C. Kho

Đáp án đúng: B. Nang

Giải thích: Kho vàng có thể bị cướp, trộm, đốt phá, hủy hoại, thất lạc mất, hoặc tiêu xài mãi có ngày hết đi, còn sự học hành chứa chất trong bụng, thì không ai trộm cướp, hủy hoại được, không thể bị thất lạc và dùng mãi không bao giờ hết.

Câu hỏi 3: Loài vật nào sau đây chỉ kêu vào mùa hè

A. Chim én

B. Rắn

C. Ve sầu

Đáp án đúng: C. Ve sầu

Giải thích: Ve sầu kêu vào mùa hè là do đây là mùa sinh sản của chúng, những con ve đực sẽ phát ra tiếng kêu để mời gọi ve sầu cái đến làm bạn tình, và chỉ có ve đực mới phát ra tiếng kêu. Do đó, khi ve sầu kêu là lúc báo hiệu mùa hè đến.

Đánh giá bài viết