Đáp án Heo Đi Học ngày 8/12/2022 cập nhật sớm nhất

Xem nhanh đáp án chính xác ngày 08/12/2022

  • Câu 1-C
  • Câu 2-B
  • Câu 3-B

đáp án heo đi học 8-12-2022

Câu hỏi 1: “Hội Quốc liên” được coi là tiền thân của tổ chức nào này nay?

A. ASEAN

B. NATO

C. Liên Hợp Quốc

Đáp án đúng: C. Liên Hợp Quốc

Giải thích: Hội Quốc Liên là một tổ chức liên chính phủ tiền thân của Liên Hợp Quốc ở tại sau này mà được thành lập vào ngày 10 tháng 1 năm 1920 theo sau Hội nghị hòa bình Paris nhằm kết thúc Thế Chiến 1. Đây là tổ chức quốc tế đầu tiên có nhiệm vụ chủ yếu là duy trì hòa bình thế giới.

Câu hỏi 2: Longyi là một trong phục truyền thống của đất nước nào?

A. Philippines

B. Myanmar

C. Lào

Đáp án đúng: B. Myanmar

Giải thích: “Longyi” – trang phục truyền thống của người Myanmar là một trang phục quấn tròn quanh eo bằng một miếng vải hình trụ dài khoảng 2m.

Câu hỏi 3: Giai thoại “Đan sọt giữa đường” gắn liền với tên tuổi của vị tướng nào trong lịch sử?

A. Trần Hưng Đạo

B. Phạm Ngũ Lão

C. Đinh Bộ Lĩnh

Đáp án đúng: B. Phạm Ngũ Lão

Giải thích: Phạm Ngũ Lão là một danh tướng đời Trần. Ngũ Lão thưa làm trai phải lập công danh làm rạng rỡ non sông, chưa bằng người thì nhục lắm. Gã trai làng Phù Ủng ngồi đan sọt giữa đường, binh lính Hưng Đạo Vương đi qua chích mũi giáo vào đùi mà vẫn không hay.

Đánh giá bài viết